QUAN LA FAMÍLIA ES DIRIGEIXI A L’AFA:

  • Es consideraran improcedents els suggeriments i/o queixes que continguin insults o llenguatge ofensiu.
  • No es consideraran els suggeriments que no identifiquin a la persona o persones que ho formulen.
  • No es consideraran els suggeriments que tinguin dades falses o errònies.
  • Es garanteix la confidencialitat de la persona o persones que facin el suggeriment i/o queixa.
  • Només és pot enviar el formulari si omplim totes les dades.

* Tots els apartats són obligatoris.