Esteu cercant material gratuït ?, necessiteu fotos, llibres, imatges vectorials o qualsevol recurs gratuït pels vostres treballs?Visiteu la pàgina Descàrregues. Hi podeu trobar molts recursos gratuïts, que no vol dir il·legals, sinó que son 100% legals, els podeu fer servir als vostres treballs, webs, xarxes socials, etc, ja que el contingut o no te copyright i és de domini públic o els seus autors permeten que ho feu servir sense demanar res a canvi ni tant sols diners.

Aprofiteu-ho, que les coses gratuïtes escassegen !

Categories: General