El Consell Escolar que, d’acord amb la normativa vigent és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre educatiu.

Considero doncs oportú informar-vos breument de la composició d’aquest òrgan de govern, així com d’algunes de les seves atribucions.

El nostre Consell Escolar està format pels següents membres:

 • el  director, el cap d’estudis i el secretari de l’institut.
 • 4 alumnes que són elegits per votació.
 • 4 representants de les famílies (1 representant de l’AFA i 3 dels pares i mares) que són elegits per votació.
 • 8 professors/es que són elegits per votació.
 • 1 representant del personal d’administració i servei de l’institut que és elegit per votació.
 • 1 representant de l’Ajuntament.

En total 21 persones que, elegides o designades per diferents sectors de la Comunitat Educativa, han de vetllar pel bon funcionament de l’institut.

Segons la resolució Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics. En el nostre cas s’han de renovar:
 • 5 membres del sector del professorat.
 • 2 membres del sector dels pares i mares.
 • 4 membres del sector de l’alumnat.
 • 1 membre del sector del PAS.

Les dates de les principals actuacions del procés electoral són les següents:

Calendari del procés electoral:

 • 2 de novembre. Inici del procés.
 • 3 de novembre. Publicació de les llistes d’electors provisionals al tauler d’anuncis del pati central del centre.
 • 5 de novembre: Termini de reclamacions a les llistes d’electors.
 • 9 de novembre. Resolució de les reclamacions a les llistes electorals.
 • 10 de novembre. Sorteig per constituir de les taules electorals.
 • 11 de novembre . Constitució de les taules electorals.
 • 18 de novembre. Termini de presentació de candidatures a la secretaria del centre (omplint formulari i presentant una fotografia).
 • 19 de novembre. Proclamació de les candidatures.
 • 25 de novembre. Eleccions dels representants de l’alumnat, professorat i PAS de 8:30 a 14:30 h, a l’institut, vestíbul pavelló interior.
 • 25 de novembre. Eleccions dels representants de les famílies. De 15:30 a 18:30 h, a l’institut.

Més informació:

Us adjuntem diversos documents del procés:

Observacions

 • Cada curs escolar es convoquen un mínim de quatre Consells Escolars, habitualment a partir de les 17:30h (dates i hores consensuades entre els membres del Consell).
 • Funcions del Consell Escolar.

Us animem a participar!

Categories: General