Segurament ja heu rebut un email des d’Iddink amb l’albarà de retorn. Des del AFA us recordem com retornar els llibres d’Iddink i quan:

Com retornar els ecoBooks
1. Reuneix i agrupa tots els ecoBooks. Comprova que coincideixin amb la llista d’aquest albarà i NO retornis
cap llibre que NO hi apareixi.
2. Revisa tots els ecoBooks i inclou tot el material complementari (CD’s,… ). Treu TOTS els folres bruts o en
mal estat, i ESBORRA tot el que estigui escrit a llapis.
3. Obre el primer ecoBook i introdueix aquest albarà a la primera pàgina.
4. Posa els ecoBooks en una caixa/bossa i tanca-la béper tal de que no es perdi l’albarà ni els llibres.
5. És molt important lliurar els ecoBooks en la data i lloc acordats amb el teu centre.
On i quan retornar els ecoBooks a l’Institut Ferran Casablancas?
Al centre el dia 13 de Juliol:
– 1r ESO: de 9:30h a 10:15h.
– 2n ESO: de 10:15h a 11h.
– 3r ESO: de 15h a 16h.
– 4t ESO: de 16h a 17h.
– 1r BATX.: de 11h a 12:30h.
– 2n BATX.: de 12:30h a 14h.
Tens exàmens al setembre i/o necessites els llibres per l’estiu?
Si necessites algun ecoBook per repassar a l’estiu, senyala’l amb una “S” a l’esquerra de la seva referència (a la
columna “Nota”) per tal de que Iddink sàpiga que el retornaràs al setembre (aquest servei té un cost de 2,5 € per
llibre). Recorda que has de retornar els llibres encara que creguis que repetiràs curs, doncs et serà més econòmic
i al fer la comanda de nou tindràs els llibres actualitzats (evitaràs errors per canvis a la llista de llibres!).
Formulari únic
Aquest albarà de recollida és únicament per a tu i NO pot ser utilitzat per un germà/ana o un company/a, doncs
el codi de barres és únic i està enllaçat amb el teu número d’alumne i les teves dades personals.
ecoBooks NO retornats a Iddink
Si per algun motiu no vols o no pots retornar un ecoBook, s’haurà d’abonar la quantitat que surt a la columna
“Import”. El dia de la devolució, indica-ho a l’equip d’Iddink que vingui a fer la recollida (amb una “X” a la
columna “Nota” d’aquest albarà, si es retorna per missatger) i et donaran un rebut per fer el pagament. Per a
qualsevol dubte, contacta amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (info@iddink.cat).
Els llibres lliurats a Iddink més tard de la data límit indicada, podran ser acceptats per Iddink sense cap cost fins el
15 de Juliol. En cas de retornar-los entre el 16 de Juliol i el 15 de setembre, s’haurà d’abonar el cost de retornar el
llibre al setembre (2,5€ per llibre). En cap cas, s’acceptaran devolucions de llibres més tard del 15 de setembre.
Si vau contractar la cobertura, recordeu que cobria la substitució dels ecoBooks fins l’1 de juny, en cap cas la no
devolució a final de curs.

L’AFA

Categories: Iddink